Dagsarkiv: maj 18, 2021

Trådlösa givare ger stor energibesparing för Sverigehuset

Publicerad: 18.5.2021 Författare: Ouman AB

Genom ett unikt pilotprojekt mellan Ouman och Sverigehuset kan bostadsutvecklaren nu styra och anpassa temperaturerna individuellt i 40 hyresrätter i ett äldre fastighetshus i Mölndal. Oumans trådlösa givare och Ouflex (DUC) innebär energieffektivisering och besparingar både ekonomiskt och miljömässigt.

Sverigehuset är en bostadsutvecklare, verksam i Västsverige, som sedan starten 1992 utvecklat cirka 1 800 bostäder. När de under 2020 utvecklade en äldre fastighet i Mölndal, strax utanför Göteborg till 40 hyresrätter sökte de efter en lösning för att energieffektivisera fastigheten. Tillsammans med Ouman startades ett pilotprojekt där fastighetens styrsystem byttes till Oumans Ouflex samtidigt som man installerade Oumans trådlösa givare i lägenheterna.

– I och med att det gäller en äldre byggnad upplevde vi det svårt att styra inomhustemperaturen generellt. Ouman gav oss en intressant lösning och hösten 2020 bytte vi styrsystem och installerade trådlösa givare som ett pilotprojekt, och resultaten är mycket positiva, säger Nedeljko Blazevic, fastighetsförvaltare på Sverigehuset Förvaltning AB.

Med hjälp av Oumans styrsystem och trådlösa givare styrs och kartläggs temperaturen i varje lägenhet automatiskt. Systemet felsöker också och justerar automatiskt efter behov, vilket sparar energi. Fastighetsskötare slipper justera temperatur manuellt och dessutom krävs endast att 10 procent av fastigheten installeras med Oumans givare för att få till en jämn och effektiv temperaturkurva.

– Vissa delar av fastigheten var i behov av en justerad temperatur medan andra delar inte var det. Tack vare Oumans produkter kunde vi upptäcka detta och justera just den specifika delen av fastigheten. Vi sparar alltså även resurser i undersökningssyfte då givarna informerar om fastighetens varierande behov, samtidigt som vi kan optimera temperaturen. Vi spiller ingen energi i onödan då vi inte behöver förbruka mer fjärrvärme än nödvändigt för att hålla en god inomhustemperatur, avslutar Nedeljko Blazevic.

Om trådlösa givare:
Oumans trådlösa givarsystem är ett enkelt installerat system för trådlös mätning av temperatur, luftfuktighet, VOC och CO2 i fastigheter. Varje givare kan vid strömsättning också agera router i ett gemensamt nätverk. Systemet består av batteridrivna givare samt basstation. Basstationen har inbyggd webbserver och kan enkelt kopplas ihop med system som kommunicerar Modbus protokoll.

Om Ouman Ouflex:
Ouflex är ett styr- och övervakningssystem som fritt kan programmeras och monteras på en DIN-skena. Ouflex finns i flera olika storlekar och kommunicerar enkelt till överordnade system med Modbus. Antalet I/O-punkter i Ouflex-enheten kan utökas via bussanslutningar till externa I/O-moduler.

Om Ouman S203:
Som alternativ till Ouman Ouflex finns Ouman S203 med energisparfunktion för trådlösa givare. S203 är en reglercentral och den optimala regulatorn för vattenburna uppvärmningssystem avsedd för två värmekretsar och en tapparvarmvattenkrets. Regulatorn är förprogrammerad och enkel att installera och konfigurera, enkel och samtidigt flexibel. Detta gör att enheten passar bra för ersättningsinstallationer där det gamla styrsystemet behöver bytas ut, men den passar även utmärkt vid nyinstallationer.

Trådlösa givare ger stor energibesparing för Sverigehuset was last modified: maj 18th, 2021 by Ouman AB

Relaterade kategorier: Referenser | Keywords: