Författararkiv: Ouman Oy

Sparade miljoner med Oumans Värmevakt för uppvärmningskostnader i hyreshus

Publicerad: 28.3.2014 Författare: Ouman Oy

Nyhetsbrev 20140328: Värmevakttjänsten som har utvecklats av Ouman, Kempele, kan justera ned uppvärmningssystemets energiförbrukning för ett hyreshus till en avsevärt lägre nivå. Ouman har ungefär 2 500 kunder i Norden, huvudsakligen bostadsrättsföreningar samt fastighetsföretag. ”Uppvärmningskostnaden för våra kundfastigheter har minskat med 51 miljoner kronor, tack vare Värmevakten, berättar Tommi Jokelainen från Ouman.

Uppvärmningskostnaderna är oftast den största utgiften för bostadsföretaget. Oumans Värmevakt uppnår i genomsnitt en minskning av uppvärmningskostnaderna på 17 %. För ett bostadsföretag innebär det flera tiotusental kronor varje år. Återbetalningstiden är kort, vanligtvis mindre än två år.

”Vi har sparat ungefär 10,1 miljoner kronor i Uleåborgregionen med Värmevakten,” säger Jokelainen vid ett evenemang som arrangerades av Uleåborgs byggnadstillsyn och fastighetsorganisation. På vissa platser sparas ännu mer energi. Fastighetsföretaget Matador i Uleåborg har t.ex. uppmätt en besparing på 22 % och fastighetsföretaget Tervaporvari har sparat hela 27 %. För dessa typer av fastigheter betalar sig Värmevakten på bara ett år.

Värmevakten, som är stort som ett kaffepaket, installeras i värmefördelningsrummet till ett vattenburet uppvärmningssystem och kopplas till automatiseringsutrustningen för värmekontroll. Värmevakten tar med kostnadsfria värmekällor i beräkningen, såsom solen, kroppsvärme, hushållsapparater och andra källor som producerar värme.

Värmevakten mäter tryckskillnader i värmenätverket i realtid genom att upptäcka ändringar i termostater i lägenheter och förmedlar informationen till en temostatstyrningsenhet, som sedan förmedlar optimal värmemängd till nätverket. Rätt temperatur på vattnet garanterar ett optimalt flöde i värmenätverket. Kompensationsmetoden som använder sig av differentialtryck är patenterad (nr. 120059).
Oumans totalservice inkluderar en kostnadsfri besparingsundersökning av fastigheten, rapportering till hyresgäster och underhåll, installation av Värmevakten och alla justeringar av enheten, kontroll av grundavgifter för fjärrvärme, övervakning av uppnådda besparingar och rapportering. ”Vi erbjuder också nöjdhets- och besparingsgarantier,” lovar Jokelainen.

Värmevakten ger en besparing på 17 % av uppvärmningskostnaderna för bostadsföretaget

Vattnet som cirkulerar i bostadsföretagets värmenätverk är onödigt varmt eftersom systemet inte kan ta hänsyn till de enskilda hyresgästernas behov i de olika lägenheterna. Oumans Värmevakt tar med kostnadsfria värmekällor i beräkningen, såsom solen, kroppsvärme, hushållsapparater och andra källor som producerar värme och sparar i genomsnitt 17 % av uppvärmningskostnaderna.

Sparade miljoner med Oumans Värmevakt för uppvärmningskostnader i hyreshus was last modified: september 24th, 2014 by Ouman Oy

Relaterade kategorier: Nyheter | Keywords: , , ,

LeaseGreen och Ouman gör hyresfastigheter mer energieffektiva i Vuosaari, Helsingfors

Publicerad: 27.2.2014 Författare: Ouman Oy

LeaseGreen och Ouman som specialiserar sig på att leverera energieffektivitet realiserade ett projekt i Vuosaari i Helsingfors, som kommer att minska energiförbrukningen i Helsingfors hyresfastigheter. Ouman Värmevakten installeras hos fem bostadsföretag under projektet, vilket kommer att minska fjärrvärmekostnaderna för husen med ungefär 250 000 euro under investeringens livscykel.

Husen är byggda mellan 1999 och 2001. Deras totala volym är 80 000 m3 och uppvärmningskostnaderna är ungefär 200 000 euro varje år. De nya Värmevakten-enheterna finansieras av LeaseGreens månatliga betalningsmodell som minskar uppvärmningskostnaderna för byggnaderna redan under kontraktsperioden.

Helsingfors stad är pionjär inom energieffektivitet

”Helsingfors stad är pionjär inom energieffektivitet,” säger Tomi Mäkipelto, vd för LeaseGreen.
”Vår samarbetsmodell skyndar på energisparprojekten: vi får även realisera projekt där bostadsföretagens budget inte är tillräcklig. Här finns en enorm möjlighet för finska kommuner. Möjligheterna att enegieffektivisera bör undersökas innan t.ex. lärare sägs upp.”

Finsk teknologi bidrar till energieffektivitet

Nya Värmevakten i Vuosaaris hyresfastigheter levereras av finska Ouman. Fram tills nu har uppvärmningen av husen styrts enbart baserat på utomhustemperaturen. Värmevakten känner av fastighetens olika värmelaster och justerar värmen efter behoven. Teknologin baseras på en patenterad tryckkompensationsmetod och optimering som görs av fastighetens värmesystem.

”Traditionellt energisparande tar inte hänsyn till några andra värmelaster än utomhustemperaturen där det finns stora temperaturskillnader mellan olika lägenheter,” säger Matti Nevala från Ouman. ”Boende i varmare lägenheter måste vädra ut överskottsvärme genom fönstren. Det finns ingen logik i det.”

Två miljoner finnar är hyresgäster hos bostadsföretag vars kostnader har ökat snabbare än inflationen under 2000-talet på grund av högre energipriser och fastighetsunderhåll. En rimlig energibesparingsmöjlighet för bostadsföretag är 10 % till 25 % beroende på byggnadernas ålder, men för hus som är byggda på 60-talet och 70-talet kan den vara hela 30 % till 50 %.

Ytterligare information:
Leasegreen Suomi Oy
Tomi Mäkipelto,
tel: 050 370 40 92,
tomi.makipelto@leasegreen.fi
www.leasegreen.fi

LeaseGreen och Ouman gör hyresfastigheter mer energieffektiva i Vuosaari, Helsingfors was last modified: september 21st, 2014 by Ouman Oy

Relaterade kategorier: Nyheter | Keywords: , , ,