Ouman lyfter fram konceptet ”One Stop Shop” på Nordbygg

Publicerad: 27.3.2018 Författare: Ouman AB

För att tydligare rikta fokus mot OEM-tjänster och utveckling av kundanpassade produkter lyfter Ouman nu fram konceptet One-stop-shop. Samtidigt har utvecklingsavdelningen förstärkts med en ny Head of R&D, Mika Kuusisto.
– Vi har haft ett bra år där allt fler kunder anlitat oss för att utveckla, designa och tillverka produkter. För att ytterligare förstärka det helhetserbjudande som vi är relativt ensamma om inom utveckling av HVAC-styrningar lyfter vi nu fram One-stop-shop, berättar Kristian Berghagen, VD på Ouman AB.

Under 2017 hade Ouman AB en omsättning som uppgick till 77 mnkr vilket är en ökning med 12% från föregående år. Ouman utvecklar och tillverkar varje år mer än 1,2 miljoner artiklar för tillverkare av HVAC-produkter runt om i Norden och Europa.

För att förtydliga det kompletta erbjudandet för marknaden väljer Ouman nu att aktivt kommunicera konceptet One-stop-shop.
– Vi är relativt ensamma på marknaden om att erbjuda ett koncept där vi levererar en helhetslösning inom styrningar till HVAC. Vi gör allt från idé, industri och mekanisk design, utveckling av hård- och mjukvara, komponentval, tester, tillverkning och logistik som resulterar i en färdig kundanpassad produkt. Under hela kedjan har vi nära kontakt med kunden som vet att vi tar ansvar för varje del av processen. Det ger en trygghet samtidigt som det är kostnadseffektivt både för utveckling och produktpris, förklarar Kristian Berghagen.

Bakom erbjudandet står bland andra Mika Kuusisto som, sedan ett år tillbaka, är ny Head of R&D. Mika har arbetat med R&D i över 20 år, bland annat hos Nokia och Microsoft med att utveckla mobiltelefoner. Under det senaste året har han arbetat med att utveckla R&D-enheten.
– Under 2017 växte vi både när det gäller personalstyrka och kompetens. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklas, varje år ska vi vara bättre än det föregående, säger Mika Kuusisto.

Mika Kuusisto

R&D-enheten består av ett team med 35 ingenjörer med bred kompetens och stor erfarenhet, samtliga med expertis inom HVAC. Det innebär möjlighet att, baserat på kundernas behov och önskemål, ta fram en stor variation av produkter.
– Vi har en portfölj av färdiga OEM-produkter som gör det möjligt att nå ut på marknaden med mindre volymer utan stora investeringar i utveckling. Utöver det utvecklar vi såklart unika skräddarsydda produkter. Där det är möjligt utgår vi från någon av våra befintliga plattformar och teknologier för att åstadkomma kortast möjliga ledtid från idé till färdig produkt. Eftersom vi har egna fabriker kan vi anpassa hela processen efter kundernas behov, förklarar Mika.

Mika jämför HVAC-branschen med den mer kommersiella mobiltelefoni-branschen.
– Där är livscykeln på produkterna betydligt kortare. I den här branschen måste vi se till att produkterna håller i åtminstone 10–15 år. Samtidigt gör våra produkter exakt vad de är ämnade att göra. Du får inte med en massa onödiga delar som gör att det blir dyrare. Vi optimerar för kundens ändamål.
Mika menar att det finns en hel del likheter också, inte minst när det gäller teknologier som Google- och Apple Home, vilka han förutspår kommer få en större roll framöver, liksom appar överlag.
– Både privatpersoner och fastighetsägare vill kunna kontrollera och övervaka sina fastigheter var man än är. Möjligheten att ha kontroll och styra på distans har också lett ett ökat säkerhetstänk. Ett fokus som troligtvis fortsatt kommer att öka, förutspår Mika Kuusisto.

Den 10–13 april är Ouman på Nordbygg och berättar om One-stop-shop och visar upp produkter och system inom HVAC och fastighetsautomation. I monter A30:30 kan man under onsdag och torsdag också träffa Mika Kuusisto som berättar mer om R&D.

 

Ouman lyfter fram konceptet ”One Stop Shop” på Nordbygg was last modified: mars 27th, 2018 by Ouman AB

Relaterade kategorier: Nyheter | Keywords: