Värmevakten

Bättre uppvärmning till lägre kostnad

Värmevakten hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att spara energi. Värmevakten sparar i genomsnitt 17 % av uppvärmningskostnaderna. Beroende på föreningens storlek motsvarar detta hundratusentals kronor varje år.

Tjänsten erbjuds med ett finansieringsupplägg som innebär att bostadsrättsföreningen inte behöver ta några risker eller investeringskostnader. Under en avtalsperiod på fem år tillfaller 20 % av besparingen föreningen och efter fem år hela besparingen. Detta innebär en sänkning av uppvärmningskostnaderna från första dagen. Pengar rakt ner i fickan.

Slösar er bostadsrättsförening pengar i onödan?

Uppvärmning utgör i genomsnitt 25 % av alla hushålls- och driftkostnader i en bostadsrättsförening. Dessutom fortsätter värmeförbrukningen att öka samtidigt som fjärrvärmepriset stiger. Ouman Värmevakt är en helhetstjänst som optimerar energianvändningen i fastigheten och säkerställer ett jämnt inomhusklimat.

Vi tar hänsyn till det verkliga behovet

Uppvärmningen i en traditionell fastighet styrs av utomhustemperaturen och temperaturen på framledningsvattnet. Denna metod tar inte hänsyn till det verkliga värmebehovet i lägenheterna. Resultatet blir ett ojämnt inomhusklimat där kostnadsfria energikällor slösas bort istället för att tas tillvara på.

Tar tillvara på gratis överskottsenergi

Ouman Värmevakt tar tillvara på den överskottsenergi som finns i fastigheten till följd av exempelvis solinstrålning, värme från matlagning, elektronik eller andra former av gratis energikällor. Eftersom Ouman Värmevakt känner av det verkliga värmebehovet i lägenheterna optimeras användningen av fjärrvärme och därigenom minskas uppvärmningskostnaderna.

Så fungerar det

Ouman Värmevakt känner av det verkliga värmebehovet i lägenheterna. Värmevakten installeras i värmecentralen och justerar värmeanvändningen efter det faktiska behovet och tar tillvara på gratis energikällor i form av exempelvis sol, kroppsvärme och hushållsapparater.

Vi erbjuder en patenterad lösning som mäter tryckdifferens i radiatorkretsen mellan fram- och returledning. Detta fångar tryckförändringar i radiatorkretsen som orsakas av termostatventilernas rörelse efter temperaturförändringar i lägenheterna. Ju högre differenstryck desto större överskott på energi. Värmevakten känner av det verkliga värmebehovet, användningen av fjärrvärme optimeras och uppvärmningskostnaderna minskar.

En helhetstjänst

Via Ounet SCADA övervakar vi anläggningen i realtid. Vid eventuella synpunkter på inomhustemperaturen kan de boende vända sig direkt till oss. Självklart följer vi upp och rapporterar de besparingar som görs.

Runt om i Norden finns idag över 2 500 installationer av Ouman Värmevakt. Dessa bidrar till att minska energianvändningen samtidigt som de sänker tariffkostnaderna för exempelvis maxeffektuttag. Ouman Värmevakt bidrar till att minska klimatpåverkan och att uppnå EU:s klimatmål.

Vad som ingår

  • Energisparbesiktning av fastigheten
  • Information till alla boende inför installationen
  • Installation och uppgradering av styrsystem
  • Uppkoppling av anläggning mot Ounet SCADA för kontinuerlig tillsyn
  • Alla nödvändiga injusteringar av uppvärmningssystemet
  • Översyn av grundavgiften för fjärrvärme
  • Uppföljning och rapportering av besparingen

Energibesiktning

Under energisparbesiktningen tittar man på det allmänna skicket på fastighetens uppvärmning. När den är gjord får du resultaten av den utförliga undersökningen som inkluderar möjligheter till besparingar. Presentationen inkluderar åtgärder som är nödvändiga för ett bra underhåll av fastigheten, vare sig du skriver avtal med Ouman eller ej.

Är du intresserad av att höra mer om besparingsmöjligheterna för ditt bostadsföretag?


Robert Bagge
+46 31 939 174

J Martin Grännsjö
+46 31 939176

Referenser

Prova Ounet-systemet nu genom att beställa lösenord till din e-postadress

Ouman Ounet – en webbtjänst för centraliserad fjärrkontroll av boendetjänster. Den är utformad för fjärranvändning av Oumans automatiseringsutrustning via sökfunktioner både med dator och med mobiltelefon.

LÖSENORD OCH INLOGGNINGSLÄNK SKICKAS DIREKT TILL DIN E-POSTADRESS. Vi förmedlar inte dina uppgifter till tredje part. Vi respekterar din integritet. Du förbinder dig inte till något när du fyller i formuläret.

Namn*

Telefonnummer*

E-post*

Värmevakten was last modified: mars 10th, 2021 by Ouman Oy