Förprogrammerade Regulatorer

Förprogrammerade regulatorer

Ouman erbjuder ett brett utbud av standard regulatorer inom värme och ventilation med allt från villaregulatorer till regulatorer för större flerfamiljshus och kommersiella lokaler.

Ouman C203

Ouman C203 tillhör den nya generationen av värmeregulatorer och står för en ny avancerad regleringsteknik. Med sin mångsidighet och intelligenta funktioner tillhör C203 en av de bästa regulatorer för vattenburna uppvärmningssystemen i branschen och är både användarvänligt och energisparande. Denna regulator är främst avsedd för flerfamiljshus.

Ladda ner C203 broschyr
Ladda ner C203 användarmanual
Ladda ner C203 servicemanual

Ouman C203 – de bästa sidorna

  Främsta funktioner

 1. Möjligt att styra två separata värmekretsar samt en tappvarmvattenkrets oberoende av varandra, vilket innebär bättre energieffektivitet och ökad boendekomfort.
 2. Via en installationsguide vägleder systemet dig när du ska driftsätta reglerkretsarna och hjälper dig att göra de viktigaste valen. Utifrån dina val föreslår C203 de optimala inställningarna för din konfiguration.
 3. Regulatorn visar trender i framledningstemperaturväxlingarna med grafik för att ge en tydligare överblick över regleringsprocessen.
 4. Justeringskurvan kan placeras antingen vid 5 eller 3 punkter och styrenheten förhindrar att fel typ av kurva används. Det garanterar att uppvärmningssystemet fungerar felfritt.
 5. Styrenheten hindrar tvära förbrukningstoppar genom att begränsa ökningen av elförbrukning inom de inställda gränserna.
 6. Alla faktorer som påverkar temperaturen på cirkulationsvattnet visas i tabellform. Det gör det enkelt att upptäcka eventuella felaktiga inställningar.

Ouman S203

Ouman S203 tillhör den nya generationen av värmeregulatorer och står för en ny avancerad regleringsteknik. Med sin mångsidighet och intelligenta funktioner tillhör S203 en av de bästa regulatorer för vattenburna uppvärmningssystemen i branschen och är både användarvänligt och energisparande. Denna regulator är främst avsedd för flerfamiljshus.

  Främsta funktioner

 1. Möjligt att styra två separata värmekretsar samt en tappvarmvattenkrets oberoende av varandra, vilket innebär bättre energieffektivitet och ökad boendekomfort.
 2. Via en installationsguide vägleder systemet dig när du ska driftsätta reglerkretsarna och hjälper dig att göra de viktigaste valen. Utifrån dina val föreslår S203 de optimala inställningarna för din konfiguration.
 3. • Regulatorn visar trender i framledningstemperaturväxlingarna med grafik för att ge en tydligare överblick över regleringsprocessen.
 4. Justeringskurvan kan placeras antingen vid 5 eller 3 punkter och styrenheten förhindrar att fel typ av kurva används. Det garanterar att uppvärmningssystemet fungerar felfritt.
 5. • Styrenheten hindrar tvära förbrukningstoppar genom att begränsa ökningen av elförbrukning inom de inställda gränserna.
 6. Alla faktorer som påverkar temperaturen på cirkulationsvattnet visas i tabellform. Det gör det enkelt att upptäcka eventuella felaktiga inställningar.

Ladda ner S203 broschyr
Ladda ner S203 användarmanual

Ouman EH-105

Ouman EH-105 är en intelligent styrenhet för ventilation som passar för många och mer krävande tillämpningar. Styrenheten har olika och innovativa lösningar för besparingar. Intelligenta lösningar underlättar implementeringen och gör ändringar under drift. Ouman EH-105 är en intelligent styrenhet för ventilation som passar utmärkt för mer krävande tillämpningar. Tack vare de innovativa lösningarna kan den göra stora besparingar och underlätta implementeringen och göra ändringar under drift.

Ouman EH-105 – de bästa fördelarna

Främsta funktioner

 1. Informativ display med logiskt användargränssnitt gör användningen av EH-105 mycket enkel, oavsett kunskapsnivå på området. Det är lätt att navigera sig fram och behöver man mer information eller tydliga förklaringar är det bara trycka på knappen ”i” på displayen. Menyspråket finns på finska, svenska, engelska och ryska.
 2. Implementeringen av Ouman EH-105 styrenhet har gjorts så enkel som möjligt. Enheten skiljer sig från traditionella uppvärmningsstationer genom att den är förprogrammerad och har ett grundligt testat justeringsprogram som är enkelt att implementera av installatören. Alla parametrar kan självklart ändras för att motsvara önskad luftkonditioneringsprocess.
 3. EH-105 har en komplett och flexibel årskalender, vilket gör det möjligt att starta och stoppa regulatorn efter behovet under sommar- och vintertid. Med hjälp av frysvakt skyddar man aggregatet från att frysa sönder vid kalla förhållanden.
 4. EH-105 känner av CO2-halten och reglerar automatiskt ventilationen efter vilka förinställningar som gjorts. Det går också att ansluta en närvarogivare som reglerar ventilationen utifrån hur många människor som vistas i en lokal.

Kontakta oss om du vill veta mer!


Robert Bagge
+46 31 939 174

Försäljning och teknisk support
J Martin Grännsjö
+46 31 939176

Referenser

Prova Ounet Demo – beställ inloggningsuppgifter

Ounet är ett modernt, webbaserat SCADA-system för fastighetsautomation. Med Ounet styrs och övervakas fastighetens styrsystem, och så länge du har tillgång till en standard webbläsare så är systemet tillgängligt från vilken smartphone eller dator som helst.

Med Ounet kan dina fastigheter enkelt styras och övervakas i realtid.
Ounet fungerar tillsammans med Oumans standard och fritt programmerbara regulatorer.

LÖSENORD OCH INLOGGNINGSLÄNK SKICKAS DIREKT TILL DIN E-POSTADRESS. Vi respekterar din integritet och förmedlar inte dina uppgifter till tredje part. Du förbinder dig inte till något när du fyller i formuläret.

Namn*

Telefonnummer*

E-post*

Förprogrammerade Regulatorer was last modified: januari 12th, 2017 by Ouman Oy