OEM

Skräddarsydda och konkurrenskraftiga produkter

Ouman utvecklar och tillverkar varje år mer än 1,2 miljoner produkter för tillverkare av HVAC-produkter runt om i Norden. Vi har över 30 års erfarenhet av branschen och kan erbjuda skräddarsydda idéer och produkter som passar just dig, inom såväl design som funktion, produktion och underhåll.

Nyckelfaktorer för framgång

Vi ser framförallt två nyckelfaktorer för att lyckas när man tar fram en ny produkt. Avgörande är att vi håller en tät dialog mellan dig som kund och vårt utvecklingsteam, så att vi på bästa sätt tar tillvara på de behov som finns och bemöter de förväntningar ni har.
Den andra nyckelfaktorn är att ha en god förståelse för produkten, dess funktioner och hur den kommer att användas av slutkunden. Med fokus på HVAC besitter vi på Ouman en unik kompetens att utveckla konkurrenskraftiga produkter inom detta område.

Varför anlita Ouman?

Det finns flera goda skäl att låta oss utveckla och tillverka dina produkter.
Här har vi listat de tre av dem:

1. Vi har erfarenhet av att arbeta efter de standarder och direktiv som gäller inom vårt område och vet vad som förväntas och krävs av produkter som kommer ut på marknaden.
Vi förstår marknaden som helhet och vet vilka lösningar som kan säljas till slutkunden.

2. Vi är en komplett partner som följer dig varje steg på vägen, från förstudie och industridesign till färdig produkt. Din framgång är vår framgång.

3. Effektiv logistik. Våra fabriker och inköpskanaler är skräddarsydda för att göra det möjligt att med korta ledtider upphandla komponenter och producera i de volymer som önskas.

Ett brett utbud av färdiga OEM-produkter

Vi har en portfölj av färdiga i OEM-produkter att erbjuda och som gör det möjligt för dig att nå ut på marknaden med mindre volymer och utan stora investeringar i utveckling. Många av våra produkter är dessutom konstruerade för att enkelt kunna brandas eller omdesignas till det yttre och därigenom få en kundunik utformning. Våra produkter är alltid väl beprövade och håller hög kvalitet.

Stick ut med helt unika produkter

Vi strävar alltid efter att bygga ett partnerskap med våra kunder och jobbar efter att hitta den lösning som är optimal just för dig. Utöver standardprodukter utvecklar vi även kundunika produkter som skräddarsys helt efter dina behov och önskemål. Där det är möjligt utgår vi gärna från någon av våra befintliga plattformar och återanvänder befintlig teknologi för att på så sätt ge dig kortaste möjliga ledtid från idé till färdig produkt, samtidigt som det ger möjlighet att integrera den i många andra produkter i vårt befintliga ekosystem.

Vi står för design, tillverkning och leverans medan du integrerar produkten i ditt egna system. Produkten märks inte med Oumans namn, utan den tillhör dig helt och hållet.

Väldesignade produkter utifrån dina behov

För att kunna möta alla dina behov inleder vi alltid med tre frågor:

 • Hur ska produkten se ut?
 • Hur ska produkten fungera?
 • Vilka egenskaper ska produkten ha?

När vi har ovanstående svar tar vi fram några olika alternativ som du som kund får ta ställning till.

 1. Vad är möjligt och vad är rimligt?
 2. Vad kostar de olika alternativen?
 3. Är det värt att betala för funktionen x om det är möjligt att köpa tre andra välbeprövade funktioner för samma summa?

Vi hjälper dig med rätt funktioner

En produkt från Ouman har vanligtvis två delar. Den ena är någon form av styrenhet som står för produktens övergripande funktion och den andra delen är ett användargränssnitt som kommunicerar med användaren.

Idag finns oändliga alternativ för gränssnittets utseende och funktioner. Behöver du en komplett grafisk färgskärm eller räcker ett par sjusegments-skärmar? Eller kanske pekskärm och talstyrning?
I det här skedet är det viktigt att veta vilken typ av lösningar marknaden är redo för och vilka typer av lösningar som är ekonomiskt rimliga i din situation.
Vi tar tillsammans fram en lösning som säljer.

Förberedelser

Efter vårt första möte sätter vi oss och brainstormar. Därefter får du olika förslag som är baserat på alla dina behov. Det här skedet kan delas in i tre delar:

 1. I våra förslag förklarar vi vad vi tycker är den bästa lösningen.
 2. Vi ger dig en preliminär uppskattning på vad de olika lösningarna kommer att kosta.
 3. Vi analyserar hur produkten passar i ditt nuvarande utbud och hur den ska säljas in i dina egna distributionskanaler.

När alla punkter är klara börjar vi fokusera på projektets innehåll. Hur omfattande arbetet blir beror på hur mycket färdigt material som redan finns, exempelvis om det finns klara produktritningar som vi kan använda oss av. Slutligen ger vi dig ett kostnadsförslag på din färdiga produkt.

Design för produktion

Eftersom vi både utvecklar och tillverkar produkten så tar vi givetvis ansvar för att produkten även är optimal för produktion. Valet av komponenter är avgörande för slutpriset och är därför något vi hänsyn till redan i designfasen. Vi jobbar aktivt med komponentval för att skapa volymfördelar och på så sätt kunna ge bästa möjliga slutpris.
I händelse av att produkten måste godkännas av tredje part eller certifieras kan vi, i de flesta fall, ansöka om godkännande åt dig.

Produktionsskedet

När produkten närmar sig slut it utvecklingsfasen förbereder vi för produktion genom att sätta upp inköpskanaler, upphandla komponenter, allokera produktionskapacitet osv.
När försäljningen börjat och produkten tillverkas ansvarar vi för att leverera rätt antal och att sköta upprampning i takt med att försäljningen ökar. Våra leveransprocesser är snabba och pålitliga och som kund hos oss behöver du inte binda upp kapital i ett stort lager, vi levererar efter ert behov.

Eftermarknad

Alla produkter behöver uppdateras vid jämna mellanrum. Detta är givetvis något som Ouman kan erbjuda.

När produkten sätts i produktion kan följande behov av ändringar uppstå:

 1. Det första behovet kommer ofta från säljaren. Produkten skulle sälja mer om den hade ytterligare en funktion.
 2. Behovet av förändring kan också skapas av enhetens egenskaper, vars funktioner bör förbättras.
 3. Komponenter eller lösningar som kommer ut på marknaden gör att det är möjligt att sänka priset på produkten.
 4. Komponenterna har en egen livscykel, som inte kan påverkas. När tillgängligheten för en viss komponent upphör måste den ersättas med en alternativ komponent eller en ny design för att komma förbi problemet.
 5. Ändrade krav från myndigheter kan innebära att produkten måste uppdateras för att uppfylla de senaste kraven.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!


Robert Bagge
+46 31 939 174

Referenser

OEM was last modified: april 22nd, 2021 by Ouman Oy