Etikettarkiv: energieffektivitet

LeaseGreen och Ouman gör hyresfastigheter mer energieffektiva i Vuosaari, Helsingfors

Publicerad: 27.2.2014 Författare: Ouman Oy

LeaseGreen och Ouman som specialiserar sig på att leverera energieffektivitet realiserade ett projekt i Vuosaari i Helsingfors, som kommer att minska energiförbrukningen i Helsingfors hyresfastigheter. Ouman Värmevakten installeras hos fem bostadsföretag under projektet, vilket kommer att minska fjärrvärmekostnaderna för husen med ungefär 250 000 euro under investeringens livscykel.

Husen är byggda mellan 1999 och 2001. Deras totala volym är 80 000 m3 och uppvärmningskostnaderna är ungefär 200 000 euro varje år. De nya Värmevakten-enheterna finansieras av LeaseGreens månatliga betalningsmodell som minskar uppvärmningskostnaderna för byggnaderna redan under kontraktsperioden.

Helsingfors stad är pionjär inom energieffektivitet

”Helsingfors stad är pionjär inom energieffektivitet,” säger Tomi Mäkipelto, vd för LeaseGreen.
”Vår samarbetsmodell skyndar på energisparprojekten: vi får även realisera projekt där bostadsföretagens budget inte är tillräcklig. Här finns en enorm möjlighet för finska kommuner. Möjligheterna att enegieffektivisera bör undersökas innan t.ex. lärare sägs upp.”

Finsk teknologi bidrar till energieffektivitet

Nya Värmevakten i Vuosaaris hyresfastigheter levereras av finska Ouman. Fram tills nu har uppvärmningen av husen styrts enbart baserat på utomhustemperaturen. Värmevakten känner av fastighetens olika värmelaster och justerar värmen efter behoven. Teknologin baseras på en patenterad tryckkompensationsmetod och optimering som görs av fastighetens värmesystem.

”Traditionellt energisparande tar inte hänsyn till några andra värmelaster än utomhustemperaturen där det finns stora temperaturskillnader mellan olika lägenheter,” säger Matti Nevala från Ouman. ”Boende i varmare lägenheter måste vädra ut överskottsvärme genom fönstren. Det finns ingen logik i det.”

Två miljoner finnar är hyresgäster hos bostadsföretag vars kostnader har ökat snabbare än inflationen under 2000-talet på grund av högre energipriser och fastighetsunderhåll. En rimlig energibesparingsmöjlighet för bostadsföretag är 10 % till 25 % beroende på byggnadernas ålder, men för hus som är byggda på 60-talet och 70-talet kan den vara hela 30 % till 50 %.

Ytterligare information:
Leasegreen Suomi Oy
Tomi Mäkipelto,
tel: 050 370 40 92,
tomi.makipelto@leasegreen.fi
www.leasegreen.fi

LeaseGreen och Ouman gör hyresfastigheter mer energieffektiva i Vuosaari, Helsingfors was last modified: september 21st, 2014 by Ouman Oy

Relaterade kategorier: Nyheter | Keywords: , , ,