Utökat samarbete mellan Ouman och HögforsGST

Publicerad: 19.5.2016 Författare: Ouman AB

De båda företagen har länge samarbetat på den finska marknaden men nu intensifieras partnerskapet även i Sverige.
– Ouman är ett tryggt val av leverantör och vi känner stort förtroende för organisationen i Göteborg, berättar Anders Josefsson, vice VD för HögforsGST.

Ouman och HögforsGST har länge haft ett tätt samarbete på den finska marknaden. I och med att Ouman nu är inne i en stark tillväxtfas i Sverige intensifieras samarbetet även här. Anders Josefsson menar att det är användarvänligheten i Oumans produkter som gör dem så konkurrenskraftiga:
– Oumans produkter är väldigt lättanvända och funktionella, vilket är mycket värt för oss. Våra produkter hamnar i fastigheter där kunskapsnivån hos de som sköter dem varierar mycket. Enkla och användarvänliga produkter innebär mindre frågor och support för oss. På Oumans displayer och reglage är det klartext, det är få som har så användarvänliga produkter, berättar Anders.

HögforsGST innehar en stor marknadsandel i såväl Sverige som Finland medan Ouman är marknadsledande i Finland och i en utvecklingsfas i Sverige. Under de senaste två åren har Oumans utvecklingskurva pekat spikrakt uppåt och bolaget har nu en stark och solid organisation även i Sverige och det finns en vilja att öka verksamheten ytterligare.
– Det borgar för att det blir fler leveranser även till oss. Tanken är att samarbetet ska öka och förutsättningarna för detta finns verkligen nu, förklarar Anders Josefsson och fortsätter:
– Det är en tuff bransch men Ouman har bra på fötterna. De är väl beprövade, har bra kvalitet och är sedan en lång tid mycket framgångsrika på den finska marknaden.  

HögforsGST är ett av Nordens största företag inom värmeteknisk utrustning och är sedan 2007 en av de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Företaget tillverkar och säljer produkthelheter och lösningar för renovering och byggande av uppvärmnings- och kylsystem för fastigheter. Sortimentet av fjärrvärmecentraler täcker ett brett spektrum av applikationer – från enfamiljshus till stora bostadskomplex, offentliga lokaler och industrianläggningar. Företaget har 90 anställda varav åtta utgör en säljorganisation i Sverige. Huvudkontor och produktionsanläggning finns i Finska Leppävirta.

 

Utökat samarbete mellan Ouman och HögforsGST was last modified: januari 5th, 2017 by Ouman AB

Relaterade kategorier: Referenser | Keywords: